therapiehonden

ABT-honden zorginstellingen

ABTEen selectieve groep vrijwilligers en hun honden bezoeken met regelmaat zorginstellingen zoals een bejaardenhuis, verpleegtehuis, e.d. De doelstelling van het project is om mensen die om welke reden dan ook in een zorginstelling verblijven en die om die reden geen contact meer mogen/kunnen hebben met een/hun hond te bezoeken met de ABT hond.
Met dit bezoek probeert de vrijwilliger en zijn/haar hond de mensen te stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven danwel te bevorderen.

Veel (oudere) mensen missen de aanwezigheid van een levendig actief dier om zich heen, als ze dit van oudsher gewend zijn. Hierdoor kan het zijn dat zij minder gestimuleerd worden. Daarnaast maakt de vrijwilliger een praatje met de betreffende personen waardoor er weer meer sociaal contact is.

Binnen het project is niet alleen aandacht voor de mensen die bezocht worden. ANIMALE houdt nauw rekening met de gesteldheid van de inzetbare honden. Bij de bezoeken is dan ook altijd een KGT'er of instructeur aanwezig die mede toezicht houdt op de honden. Voordat er aan het project kan worden deelgenomen wordt de inzethond eerst getest door onze gedragstester. De deelenemende vrijwilligers krijgen een interne training en conformeren zich aan de gedragscode en huishoudelijkreglement van het project.