gedragstherapie

ANGST VOOR HONDEN

83Veel mensen hebben angst voor honden. Omdat ze overal honden tegen kunnen komen, ervaren deze mensen hun omgeving als onveilig. Bovendien vertonen bange mensen vaak gedrag dat honden uitdaagt tot een reactie. Vooral kinderen hebben de neiging dergelijk gedrag te vertonen, waarmee ze een groter risico lopen om gebeten te worden.

gevoel van VEILIGHEID

Om goed te kunnen functioneren, is een gevoel van veiligheid heel belangrijk. De psycholoog Maslow onderzocht hoe die behoefte aan veiligheid zich verhoudt tot andere menselijke behoeften. Hij kwam tot de conclusie dat direct na de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, zuurstof, activiteit en slaap, de behoefte aan veiligheid komt. Er is echter een groot verschil tussen een onveilig gevoel en bang zijn voor direct openlijk gevaar.
Bij die laatste vorm van angst wordt de lichamelijke behoefte om te overleven ingeschakeld. Mensen met angst voor honden ervaren die angst vaak als een angst voor een directe bedreiging. Het lichaam maakt dan stresshormonen aan die het angstgevoel bepalen. Die hormonen veroorzaken bijvoorbeeld hartkloppingen, krampen in de darm, een verhoogde bloeddruk, transpiratie en een versnelde ademhaling. De angst voor honden kan minder worden door bijvoorbeeld te rennen of met de handen te wapperen. Daarmee nemen de stresshormonen in het lichaam af en dus ook het angstgevoel. Het probleem is alleen dat dergelijk gedrag op veel honden een averechts effect heeft. Zij zien het als spelgedrag, dominant gedrag of gedrag dat het jachtinstinct aanwakkert. Daardoor zullen ze bijvoorbeeld achter de persoon aan rennen.

Oorzaken van angst voor honden

24Het is niet altijd gemakkelijk te achterhalen waar angst voor honden vandaan komt. Soms is de aanleiding overduidelijk, bijvoorbeeld als iemand gebeten is door een hond. De angst kan ook veroorzaakt worden doordat mensen hondengedrag niet begrijpen. Zij kunnen de verschillende gedragingen moeilijk plaatsen en vinden honden onvoorspelbaar. Daardoor krijgen deze mensen het gevoel geen controle te hebben over de situatie. Ze kunnen niet inschatten wat de bedoeling van de hond is, wat ze een gevoel van onmacht geeft.

Een andere manier om angst voor honden te ontwikkelen, is het kopiëren van gedrag van een ander. Kinderen leren door te kijken naar volwassenen en andere kinderen. Vooral het gedrag van mensen die voor hen belangrijk zijn, zoals ouders, broertjes, zusjes en vriendjes, wordt vaak nagedaan. Het is dan ook niet zo gek dat ouders die bang zijn voor honden, vaak ook angstige kinderen hebben. Als ouders vermijdingsgedrag vertonen of gespannen reageren in de aanwezigheid van een hond, kunnen kinderen hun angst gemakkelijk overnemen.

HET OVERWINNEN VAN ANGST

V54olwassenen met angst voor honden kunnen allereerst veel praten en lezen over de dieren. Want hoe beter ze honden en hun lichaamstaal begrijpen, hoe beter ze hun gedrag kunnen voorspellen. ANIMALE verzorgt specifiek voor volwassenen angstconsulten om hen te helpen hun angst voor honden te overwinnen.
In een eerste consult wordt achterhaald waar die angst voor honden nu eigenlijk vandaan komt, door een trauma (beet) door overnemen van de angst, door onbegrip of een geheel andere onverwerkte emotie. In een vervolgsessie leert u de lichaamstaal van honden te begrijpen, u leert wat een hond nu eigenlijk is en hoe hij denkt. Hiermee is al een grote stap naar het overwinnen van de angst gezet. Afhankelijk van de ernst van de angst zullen in 1 of meerdere vervolgssessies gewerkt worden aan het daadwerkelijk voorbijlopen, bekijken en aanraken van honden. Per situatie zal gekeken worden hoeveel sessies noodzakelijk danwel wenselijk zijn.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken belt u naar ANIMALE: +31-(0)45-5680398.

Veel volwassenen komen ongewild in aanraking met honden door bijv. hun werk, huisbezoek, andere persoonlijke situaties. Bent u niet echt bang voor honden maar zou u graag meer handleiding willen hoe u veilig uw werk kunt uitoefenen in een omgeving waar vreemde honden zijn? Neem dan contact met ons op. Houd ook onze agenda in de gaten; regelmatig geven wij lezingen over hondengedrag maar ook over wat te doen als u plots met een hond geconfronteerd wordt, bijv. voor hulpverleners, vertegenwoordigers, verloskundigen, postbezorgers enz.

kinderen

72Voor kinderen geldt eigenlijk hetzelfde. Bij het Sophia SnuffelCollege, dat onder andere als doel heeft kinderen over hun angst voor honden heen te helpen, wordt het probleem stapsgewijs aangepakt:

  • Praten over honden
  • Regels afspreken over hoe een hond benaderd mag worden
  • Kijken naar andere kinderen die een handpop benaderen en aanraken
  • Dichterbij komen en bij de handpop gaan staan
  • Aanraken van de handpop
  • Op afstand kijken naar een aangelijnde echte hond
  • Kijken hoe andere kinderen de echte hond benaderen
  • Dichterbij komen en vragen of de hond geaaid mag worden
  • Nog dichterbij komen en de hond aan de hand laten ruiken
  • De hond aanhalen

 

Om kinderen over hun angst voor honden heen te kunnen helpen, hebben ze veel positieve bevestiging nodig. Ook moet er genoeg tijd worden uitgetrokken om kinderen te laten wennen aan een nieuwe stap, om ze een gevoel van controle te geven. Daarbij is het belangrijk dat er vertrouwen wordt uitgesproken en positief gedrag wordt aangemoedigd. Dat kan bijvoorbeeld door te wijzen op de positieve reactie van de hond. Geruststellen of troosten is bij het overwinnen van angst voor honden geen optie. De angst wordt dan beloond met aandacht en zo in stand gehouden.
Wilt u een kind over de angst voor honden heen helpen? Meld zijn of haar basisschool dan aan voor het Sophia SnuffelCollege. Daarbij leren kinderen van groep 1 t/m 4 op een veilige en respectvolle manier met honden omgaan. Zo worden hondenbeten voorkomen en angst voor honden wordt aangepakt.

angstworkshop

iStock 000004909058MediumHeeft de school van uw kind geen interesse in het snuffelcollege dan kunt u uiteraard ook privé bij ons terecht voor een angstworkshop voor uw kind. Wij zullen dan in 3 korte lessen hetzelfde programma doorlopen met uw kind zoals dat ook op de scholen aangeboden wordt. De eerste les zal gewerkt worden met de handpop Boris en eventueel als het kind het toelaat ook onze grote levensechte pluche hond Clifford. In de 2e en 3e les komt dan pas de echte hond erbij, er zullen dan ook andere kinderen uitgenodigd worden die niet bang zijn voor honden om uw kind positieve voorbeelden te geven.