Inschrijfformulier

U wilt zich graag inschrijven voor de groepslessen of priveles bij ANIMALE. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. U kunt uw antwoord gewoon in de invulvakjes typen. Met de tabtoets gaat u steeds een vakje verder.

Bij ☐ ja / ☐ nee vragen kunt u uw antwoord aankruisen doormiddel van de linkermuisknop, hier is slechts één antwoord mogelijk. Bij de overige vragen met een ☐ voor een antwoord kunt u eveneens het juiste antwoord aankruisen.

Persoonsgegevens
Gegevens van de hond
Algemene gegevens
Karakter van uw hond
Groepsles/ curus van uw keuze
Seminar of workshop van uw keuze (zelf invullen)
Onze voorwaarden:

Door deel te nemen aan de cursussen die ANIMALE aanbiedt, verklaart u bekend te zijn met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van ANIMALE. Deze worden bij de lesino meegezonden en zijn tevens op deze website te lezen. Eveneens vindt u deze reglementen op het aankondigingsbord op ons trainingsveld.

U verklaart eveneens onze PRIVACY VERKLARING te hebben gelezen en akkoord te bevinden.

Voor administatie ANIMALE

☐ Lesinfo en route
☐ Verwerkt in ACL
☐ Verwerkt in ABH