gedragstherapie

GEDRAGSCONSULT

57Het eerste gedragsconsult zal afhankelijk van de situatie plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek of soms in de praktijk. In de meeste gevallen willen wij de hond in zijn eigen omgeving zien en wordt een huisbezoek afgelegd. Het kan nodig zijn dat u voor het consult een vragenformulier dient in te vullen, zodat er tijdens de eerste afspraak meer tijd is om het specifieke gedrag van uw hond te bespreken en te bekijken. Het formulier zal dan van te voren naar u thuis gestuurd worden en dient tenminste twee dagen voor de afspraak teruggestuurd zijn.

Tijdens het eerste consult wordt getracht de oorzaak te achterhalen en worden de eerste tips en adviezen doorgesproken. Ook kan een gedragstest onderdeel zijn van deze eerste afspraak. Het is belangrijk dat de personen die het meest met de hond omgaan of die de problemen met de hond(en) ervaren tijdens het consult aanwezig zijn. Na het consult worden de therapie en de adviezen uitgewerkt in een rapportage en naar u toegestuurd per post of e-mail. De verdere begeleiding en de duur van de therapie is afhankelijk van de ernst van het probleem. 

Zo kan een tweede afspraak (vervolgconsult) soms voldoende zijn om een therapie door te spreken, maar behoeft een ernstiger probleem meer begeleiding en kan een individuele training/privéles nodig zijn. Uiteraard wordt dit in overleg met u bepaald en eventueel tijdens de therapieperiode bijgesteld. Aangezien ANIMALE een gewaardeerde stagepraktijk voor aanstaande therapeuten is, kan het voorkomen dat bij consulten een stagiaire aanwezig is. De behandelend therapeut heeft echter ten alle tijde de verantwoording en stelt de uiteindelijke diagnose vast en de therapie en/of stappenplan op.

Het spreekuur / consult wordt afgenomen door : Mw. P.J.H.M. Spee Kynologisch gedragstherapeut & gedragstester,Erkend door ALPHA: Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden. lidnr. 1217.