hondenschool

CU - CONTROL UNLEASHED

Na de pubercursus kunt u bij ons ook doorgaan met gehoorzaamheids- ofwel obedeince cursussen n.l.  de CU cursussen (Control Unleashed). Er zijn 4 opeenvolgende CU cursussen waarbij de nadruk ligt om het gehoorzamen los van de lijn te bevorderen.  Deze CU-cursussen zijn enkel bedoeld voor honden die sociaal zijn naar andere honden. Er wordt in deze cursussen met name los van de lijn gewerkt of hiernaar toegewerkt. 

49Bij deze cursussen wordt gewerkt aan een sterke baas-hond relatie en gehoorzaamheid met afleiding. Het doel van de cursussen is dat de honden gehoorzamen onder allerlei situaties en prikkels van buitenaf leren negeren. De beginnersgroep zal opbouwend zijn, met minimale prikkels. Hierin mag de riem van de hond nog gebruikt worden als veiligheid en leermiddel om de hond kort bij u te houden. In de gevorderden groep worden de prikkels steeds meer toegevoegd en moet de hond redelijk los van de lijn de les volgen.

Er vindt geen examen plaats na de gevorderde CU groep maar wel een evaluatie met de trainer of u en uw hond klaar zijn voor de gevorderde plus of of de CU wandelgroep. In deze twee groepen wordt verwacht dat de hond om kan gaan met alle prikkels en contact blijft houden met zijn baas, wat er ook gebeurd.

Omdat de honden vooral los van de lijn werken, is een sociaal karakter naar soortgenoten en andere mensen noodzakelijk. Toont uw hond uitval en agressiegedrag aan de lijn dan adviseren wij u een speciale CU agressie cursus welke meerdere keren per jaar start.