gedragstherapie

PREVENTIE

HET PREVENTIESPREEKUUR - voorkomen van probleemgedrag

61Vaak is een hond een lid van het gezin, een hond staat dan ook voor gezelligheid, een maatje voor u of de kinderen, hij is altijd blij als u thuiskomt, u kunt er heerlijke wandelingen mee maken en genieten als hij door het veld of over de heide rent, hij luistert meteen als u hem roept, of misschien staat hij s'ochtends al met de pantoffels en de krant op u te wachten? Helaas in werkelijkheid is dit lang niet altijd het geval, soms vertonen deze trouwe viervoeters gedrag dat door eigenaren als een (groot) probleem ervaren wordt, we spreken dan van "gedragsproblemen bij honden". Het voorkomen van gedragsproblemen is dan ook geen overbodig aandachtspunt voor u als hondeneigenaar bij de opvoeding van uw hond.

Het preventiespreekuur biedt u een mogelijkheid om het specifieke gedrag van uw hond te begrijpen en geeft u een handleiding om de opvoeding van uw hond zo goed mogelijk te laten verlopen. U krijgt van ons gerichte adviezen voor u en uw hond om gedragsproblemen te voorkomen. Het preventiespreekuur is bedoeld voor honden die geen probleemgedrag vertonen.
Bent u eigenaar van een hond die wel probleemgedrag vertoont of ervaart u het gedrag van uw hond als storend en ongewenst dan biedt gedragstherapie u een mogelijkheid om aan dit gedrag te werken en te verhelpen.

Het preventiespreekuur vindt plaats in onze praktijk ofwel in de praktijk van Dierenkliniek Huybrechts te Margraten, waar wij mee samenwerken. Het is belangrijk dat de personen die het meeste met de hond omgaan tijdens het spreekuur aanwezig zijn.

Waarom nu een apart preventiespreekuur? Omdat onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat er steeds meer hondeneigenaren geconfronteerd worden met ongewenst en storend gedrag van hun hond. Veel honden worden hierom ter herplaatsing aangeboden of afgestaan aan het asiel. Meer triester zijn de situaties waar de honden niet meer herplaatsbaar zijn. Vaak ontstaan gedragsproblemen door verkeerde of verkeerd begrepen opvoedingstips die hondeneigenaren van anderen ontvangen of in bladen en boeken lezen. Deze tips zijn vaak goed bedoeld en worden in vertrouwen uitgevoerd. Onze ervaring is dat veelal net deze tips leiden tot gedragsproblemen of tot verergering van gedragsproblemen. Niet iedere hond & eigenaar combinatie is hetzelfde, daarom ontvangt u bij Animale een advies gericht op u, uw gezinssituatie en uw hond.

Het spreekuur / consult wordt afgenomen door:  Mw. P.J.H.M. Spee Kynologisch gedragstherapeut & gedragstester, Erkend door ALPHA: Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden. lidnr. 1217.